Subsidie voor aantrekkelijker maken centrum IJlst

IJLST - De initiatiefgroep genaamd ‘8 van IJlst’ krijgt € 47.500 om het historische centrum van IJlst aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De totale kosten van het project zijn € 95.000.

750 jaar stadsrechten In 2018 heeft IJlst 750 jaar stadsrechten. In de aanloop naar dat jubileum pakt de '8 van IJlst' het centrum van IJlst aan. Het project kreeg vorm door een initiatief van de groep om de plaatselijke boekhandel Visser te behouden. Deze boekhandel stond op het punt van sluiten. Hierna volgden meer ideeën om de leefbaarheid van IJlst een ‘boost’ te geven. Vier onderdelen De 8 van IJlst maakten een plan met zoals het nu staat vier onderdelen. De boekhandel krijgt een nieuwe bestemming in de stad. Er komt een openluchtmuseum IJlst 1868. De karakteristieke overtuinen van de stad krijgen een functie als theetuin. De groep probeert  acht wandel-, fiets- en vaarroutes uit te zetten. En op de voormalige overkluizing zijn plannen voor een P+R parkeergelegenheid. Warm welkom Het plan is een fundament voor ondernemers, particulieren en verenigingen. Zij kunnen hierop inspelen. Het plan sluit ook aan op het Friese Meren project. Dat project zorgt voor goede aanlegvoorzieningen in IJlst voor boten. ,,It plan bringt al it moais dat yn Drylts mei-inoar te sjen en te belibjen is. Besikers krije in waarm wolkom. En sy soargje foar nij libben yn it stêdshert”, vindt gedeputeerde Jannewietske de Vries.