Subsidie kop-hals-rompboerderij Boazum

SNEEK - De kop-hals-rompboerderij aan de Singel 2 in Boazum krijgt ruim 75 mille monumenten-subsidie van de provincie Fryslân.

Het is een van de in total 87 projecten die met succes aanspraak maken op provinciale ondersteuning  voor restauratie, herbestemming, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek. Na toevoeging van extra geld, trekt de provincie er in totaal bijna drie miljoen euro voor uit. De kerk aan de Cingel in Oosthem kan 27.534 euro tegemoet zien. het is een van de 21 kerken waar monumenten-geld naar toe gaat. Ook houtzager de Jager in Woudsend krijgt circa tien mille. Voor de Amerikaanse windmotor aan de Thabowei in Tirns is 7500 euro gereserveerd.