PvdA-vragen over stoomtreinrapport

SNEEK - De PvdA fractie heeft burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân schriftelijk de vraag gesteld waarom het stoomtreinrapport van ZKA Consultants & Planners, dat al in september beschikbaar was, pas op 13 november openbaar is gemaakt.

Verder wil de PvdA weten wat precies wordt bedoeld met de opmerking van het gemeentebestuur en de provincie dat het rapport 'ter kennisgeving is aangenomen'. De socialisten vragen zich af welke conclusie ze daaraan moeten verbinden voor de haalbaarheid van de stoomtrein Sneek-Stavoren. De PvdA vraagt zich ook af of er al contacten zijn geweest met Arriva. De vervoerder zou, zo beveelt het rapport aan, de stoomtrein mogelijk op kunnen nemen in de dienstregeling. Omdat het rapport concludeert dat de stoomtrein zonder financiële steun lastig rendabel is te exploiteren maar zeker een economische meerwaarde heeft, vraagt de partij zich af in hoeverre er gewerkt wordt om de trein alsnog op de rails te krijgen.