SWF in actie tegen misbruik gehandicapten-parkeerkaarten

SNEEK - De gemeente Súdwest-Fryslân registreert de gehandicaptenparkeerkaarten die aan inwoners worden afgegeven sinds media augustus in een landelijk register. Met die stap wil Súdwest-Fryslân misbruik en diefstal van gehandicaptenparkeerkaarten tegen gaan.

Tot voor kort registreerde de gemeente Súdwest-Fryslân de parkeerkaarten van zijn gehandicapte inwoners in een eigen database. De lokale politie en handhavers konden zo alleen de kaarten van de eigen inwoners controleren. Nu worden alle afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten geregistreerd in het Nationaal Parkeer Register van de RDW. Daarin staan ook de gehandicaptenparkeerkaarten van tientallen andere gemeenten. Zo kan de gemeente Súdwest-Fryslân van alle landelijk geregistreerde kaarten controleren of ze niet gestolen of ongeldig zijn. Met de landelijke registratie voorkomt de gemeente Súdwest-Fryslân dat gehandicaptenparkeerkaarten die in een andere stad gestolen zijn in de gemeente Súdwest-Fryslân gebruikt worden. Zo blijven de parkeerfaciliteiten voor gehandicapten beschikbaar voor hen die het nodig hebben en niet voor mensen die daar geen recht op hebben. Bij diefstal van de kaart kampen gehandicapten niet alleen met schade aan de auto en met de rompslomp van het aanvragen van een vervangende kaart. Ook moeten ze leven met de angst dat het nog een keer gebeurt. Inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân met een gehandicaptenparkeerkaart merken niets van de landelijke registratie. Zij houden dezelfde kaart met dezelfde rechten, plichten en voorwaarden. De procedures voor het aanvragen of verlengen blijven hetzelfde. Ook de regels bij vermissing of diefstal blijven onveranderd. Wel benadrukt de gemeente Súdwest-Fryslân nogmaals dat het belangrijk is om bij diefstal of vermissing aangifte bij de politie te doen. Gehandicaptenparkeerkaarten worden steeds vaker gestolen, verhandeld en misbruikt. Misbruikers kunnen met zo'n kaart gebruik maken van de aantrekkelijke parkeerfaciliteiten voor gehandicapten die daar geen recht op hebben. Er is een lucratieve handel ontstaan in gestolen GPK's. Zeker in gemeenten met parkeertarieven en/of lange wachttijden voor parkeervergunningen is een dergelijk GPK een extra begeerd object. De marktwaarde van een gestolen GPK ligt rond de € 1.500,-. De gegevens zijn bij de RDW in goede handen. Zo registreert de RDW al decennia kentekenbewijzen en rijbewijzen op een veilige en betrouwbare manier. Ook de privacy is gewaarborgd. In het landelijk register worden geen gegevens van de houder van de kaart vastgelegd. Alleen het nummer, het soort kaart en de ingangs- en einddatum staan erin. De landelijke registratie van gehandicaptenparkeerkaarten is een initiatief van gemeenten en landelijke overheid. Gemeenten werken samen in het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten om innovatieve oplossingen voor mobiliteitsproblemen te bewerkstellingen. Naast de registratie van gehandicaptenparkeerkaarten ondersteunt het bijvoorbeeld ook het betalen voor parkeren via smartphone. Het Servicehuis heeft de RDW gevraagd de registratie te realiseren. Het Cluster Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het project door de financiering van de projectkosten. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-raad) dringt sterk aan op deze registratie en deelname van gemeenten. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt dit initiatief.