Geen geld zoek in Houkepoortproject

SNEEK - Volgens de gemeente Súdwest-Fryslan is er geen belastinggeld op de loop in de fraudekwestie rond de aanleg van wooneiland Houkepoort in Sneek, die in het voorjaar aan het licht kwam.

In een raadsnotitie doet het college van burgemeester en wethouders van a tot z uit te doeken hoe de vlag er op dit moment voor hangt rond het prestigieuze maar inmiddels wel stopgezette project. Dit naar aanleiding van de eind juni geconstateerde valsheid in geschrifte rond contracten tussen de gemeente en hoofdaannemer Volker Wessels. De gemeentelijke projectleider van Houkepoort is per 1 augustus op staande voet ontslagen. Er is volop onduidelijkheid over contracten van 7 én 14 miljoen in het ambitieuze woonproject waarvoor de raad in 2010 in totaal 22 miljoen beschikbaar heeft gesteld. ,,Tot nu toe is door de aannemer voor 10 miljoen werk verricht en dat is door de gemeente betaald", benadrukte wethouder Gea Akkerman vanmiddag dat er geen geld zoek is. Hoe de verschillende contracten in de wereld zijn gekomen is in opdracht van het openbaar ministerie in onderzoek bij de rijksrecherche. Hangende dat onderzoek konden er geen verdere mededelingen worden gedaan. ,,Wat wel helder is, is dat we tijdens dit soort grote projecten per fase nauwkeuriger moeten controleren", concludeerde wethouder Leo Pieter Stoel alvast. De gemeente is ook zelf bezig met een intern onderzoek. Op dit moment vindt een verdere heroriëntatie plaats van het project Houkepoort. De volgende maand worden de uitkomsten verwacht. Het woonrijp maken van fase 1 en het maken van bruggen is opgeschort.