Gast van de Raad slaat aan bij inwoners

SNEEK - Voor de tweede maal organiseert de gemeenteraad donderdag Gast van de Raad. Deelnemers aan dit project krijgen voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering extra informatie over het werk van de gemeenteraad, de verschillende fracties en de raadsvergadering van die avond. Voor komende donderdag hebben zich ongeveer tien mensen uit de gemeente opgegeven. Het maximum aantal deelnemers per keer is 12.

Na de eerste keer dat het project Gast van de Raad is gehouden, hebben de deelnemers zonder uitzondering bijzonder positief gereageerd op de wijze waarop het is uitgevoerd. Kort daarop kwamen al nieuwe aanmeldingen bij de griffie binnen om ook een keer Gast van de Raad te kunnen zijn. Gast van de Raad wordt elke twee maanden gehouden. De deelnemers aan Gast van de Raad krijgen een VIP-behandeling. Ze worden eerst ontvangen door enkele raadsleden. Vervolgens krijgen zij een presentatie te zien over het werk van de raad, hoe de gemeenteraad is ingedeeld en welke taken de raad heeft. Daarna volgt er aan de hand van de agenda van de vergadering een toelichting op wat men tijdens de vergadering kan verwachten, zodat de vergadering goed is te volgen. Na de toelichting worden de deelnemers aan de leden van de raad en de leden van het college van burgemeester en wethouders voorgesteld. Om de vergadering goed te kunnen volgen zijn op de publieke tribune speciale plaatsen voor de gasten gereserveerd. Na afloop worden de deelnemers bovendien uitgenodigd om met de raadsleden en het college over de vergadering na te praten. Inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân die een keer Gast van de Raad willen zijn, kunnen zich hiervoor aanmelden via het mailadres van de griffie: griffie@gemeenteswf.nl Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.