Simon van der Linden predikant Doopsgezinden

SNEEK - Dominee Simon van der Linden wordt zondag ingezegend worden als predikant voor de Doopsgezinde gemeenten Bolsward, Joure en Sneek. De intrededienst wordt gehouden in de Doopsgezinde vermaning, Singel 28 te Sneek. Dominee Cor Nijkamp leidt de dienst die om 14.00 uur begint.

In 2012 hebben deze drie gemeenten besloten samen te werken bij het zoeken naar een predikant, een ouderenpastor en een jongerenwerker. Alle drie waren ze vacant en zochten een predikant. Dat zou inhouden dat die predikant eigenlijk een duizendpoot zou moeten zijn; immers, hij/zij zou zowel goede diensten moeten verzorgen, jeugd- en jongerenwerk verzorgen en opstarten, alsook goede aandacht moeten besteden aan de vele ouderen. Daarbij komt, dat de drie gemeenten elk apart niet een fulltime predikant kunnen benoemen. De drie gemeenten vonden elkaar en zijn een samenwerkingsverband aangegaan hiervoor. Ze gaan samen optrekken voor 1,3 functie. Op deze manier konden de wensen wél ingewilligd worden. Hiervoor zijn drie professionals aangetrokken, elk specialist in hun eigen vakgebied. Er is nu een senior-pastor werkzaam voor de 80+ers, een jongerenwerker voor de ondersteuning en uitbreiding van het jeugd- en jongerenwerk én nu dus een predikant. Simon van der Linden (27) is een jonge enthousiaste predikant die niet afkomstig is uit een kerkelijk milieu en pas in zijn studententijd in aanraking kwam met het christelijke geloof. Jezus Christus was voor hem altijd al een inspirerende mens, maar door de ontmoeting met christenen werd hij pas echt gegrepen door zijn leven en boodschap van onvoorwaardelijke liefde. Het evangelie heeft hem zo sterk geraakt dat hij ervoor koos om theologie te gaan studeren en predikant te worden. De drie gemeenten hebben een stichting opgericht, met als deelnemers de drie gemeenten, namelijk de Stichting DGGP, Doopsgezinde Gemeenten met Gezamenlijke Predikanten. Deze stichting staat ook open voor andere Doopsgezinde Gemeenten in Fryslân. Deze stichting heeft de medewerkers in dienst en de deelnemende gemeenten nemen de werkzaamheden af van de medewerkers van de stichting. Zo hebben de medewerkers één werkgever, wat duidelijkheid voor hen geeft. De samenwerking van de gemeenten kan op deze manier versterkt worden. Het is goed te melden dat de drie gemeenten géén fusie nastreven. De drie medewerkers zijn: Predikant dominee Simon van der Linden; senior-pastor: ds. Tineke Weidema-Bos en jongerenwerker: broeder Dirk Jan Steenbergen.