Sander de Rouwe met Mieke Andela-Baur naar stembus

BOLSWARD - Sander de Rouwe, derde op de CDA-kandidatenlijst, heeft vanochtend om acht uur samen met stadgenote en voormalig Tweede Kamerlid Mieke Andela-Baur (89) zijn stem uitgebracht in het stembureau in It Heechhout.

Mieke Andela-Baur was actief in de gemeentelijke (Franekeradeel), provinciale en landelijke politiek. Ze zat met korte tussenpozen tussen 1976 en 1986 in de Tweede Kamer namens KVP en later CDA. Zij hoopt dat het CDA vandaag toch nog 15 zetels weet te halen. De christendemocraten stonden in de laatste peilingen op 13 zetels. Tot de verkiezingen was het CDA met 21 zetels in de Kamer vertegenwoordigd. Mieke Andela-Baur maakte vanochtend het hokje bij lijsttrekker Sybrand van Haersma-Buma rood, Sander de Rouwe koos voor de nummer drie op de lijst, hijzelf. In het verleden stemde hij nog wel eens op een andere kandidaat op de lijst. ,,Ik heb heel bewust campagne gevoerd samen met onder anderen Harry van der Molen voor een Friese stem. Hij vond het niet kunnen dat ik op iemand anders zou stemmen: 'Jij voert campagne, wij stemmen op jou, dan moet je ook vertrouwen in jezelf hebben.'' Ook De Rouwe hoopt op een betere uitslag dan in de peilingen. ,,Wij weten dat we deze keer niet voor de hoofdprijs meedoen,'' aldus De Rouwe, ,,maar als Samson en Rutte er vandaag wel met de hoofdprijs vandoor gaan is dat wat mij betreft een wisselbeker.''