Diploma-uitreiking AMV

SNEEK - Aan Kunstencentrum Atrium en Ritmyk zijn afgelopen weken enige honderden kinderen, maar ook volwassenen geslaagd voor een diploma muziek. De jongsten die met een diploma naar huis gingen waren de leerlingen van Algemene Muzikale Vorming (AMV) die na een opleiding van twee jaar hun inspanningen bekroond zagen met het AMV diploma.

De diploma-uitreiking van de AMV leerlingen van docent Theo Wiersma vonden plaats in het Atrium aan het Oud Kerkhof in Sneek. Tijdens hun uitreiking werd er gezongen en gespeeld op diverse instrumenten voor de aanwezige ouders en andere genodigden. De leerlingen van Theo Wiersma zijn één van de totaal vierhonder leerlingen die de afgelopen weken hun AMV- diploma in ontvangst hebben genomen. Deze kinderen hebben de afgelopen twee jaar gezongen, gespeeld en de bijbehorende theorie geleerd. Na de zomervakantie gaan de meeste verder op een door hen zelf gekozen instrument en maken zo plaats voor een volgende generatie AMV'ers.