Lezing gynaecologie en verloskunde in AZ

SNEEK - Het Antonius Ziekenhuis houdt donderdag 5 juli een lezing over gynaecologie en verloskunde. De lezing maakt deel uit van het Antonius College, een serie informatiebijeenkomsten over medische ontwikkelingen voor een breed publiek, in Emmeloord en in Sneek.

Deze lezingen zijn –na aanmelding vooraf- gratis toegankelijk voor iedereen. De lezing begint om 20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 uur open. Aanmelden kan via communicatie@antoniuszorggroep.nl of door te bellen met het Antonius Ziekenhuis in Sneek, tel. 0515-48 88 88 De lezing van 5 juli zal gaan over gynaecologie en verloskunde. Gynaecoloog Elvira Serlier vertelt aan de hand van de levensloop van de vrouw over haar vakgebied en de nieuwste ontwikkelingen daarin. Na de pauze zal verloskundige Katja van Groesen meer vertellen over zwangerschap en geboorte. In het najaar worden weer drie lezingen gepland in Sneek en Emmeloord. De bijeenkomsten wordt georganiseerd in samenwerking met de NDC-groep, de uitgevers van onder andere De Noordoostpolder, het Sneeker Nieuwsblad, de Wijd & Zijd, de Bolswarder Courant en de Jouster Courant.