Basisschool Gaastmeer dicht

SNEEK - Het doek valt voor christelijke basisschool Mids de Marren in Gaastmeer die al enkele jaren net boven of onder de leerlingennorm van 23 kinderen schommelt.

Dat maakte de Stichting Palludara gister bekend. Mids de Marren, dat vorig jaar van minister Marja van Bijsterveld, nog ontheffing kreeg tot 2014, moet fuseren met Klaver Trije in Oudega. De locatie wordt Oudega. Voor de scholen Bernegea in Abbega, De Gearrin in Folsgare en de East-Kime in Oosthem wordt komend schooljaar onderzocht of de oprichting van één nieuw kindcentrum haalbaar is. In dit nieuw te bouwen centrum zullen zich, naast de school, ook andere kindorganisaties vestigen. Als uit het onderzoek blijkt dat de oprichting van een kindcentrum niet haalbaar is, dan zal worden overgegaan tot fusies. Bernegea in Abbega en de East-Kime in Oosthem gaan per 1 augustus 2013 samen met De Twine in IJlst. De kinderen van De Gearrin in Folsgare gaan per 1 augustus 2015 over naar De Earste Trimen in Nijland. De maatregelen zijn het gevolg van de bevolkingskrimp waardoor het onderwijs in een aantal delen van Zuidwest Friesland met teruglopende leerlingenaantallen kampt. Met name het onderwijs op de kleine scholen staat hierdoor onder druk. Om goed onderwijs te kunnen blijven waarborgen heeft Stichting Palludara haar koers ten aanzien van de teruglopende leerlingenaantallen bepaald. Dit is gebeurd na een intensief traject van overleg binnen en buiten de stichting. Om het voortbestaan van haar basisscholen zeker te stellen en kwaliteit te kunnen blijven bieden, wil de stichting dat op elk van haar scholen gewerkt wordt met minimaal vier (combinatie)groepen. Om in een aantal kernen op het platteland protestants christelijk onderwijs in stand te houden verkiest Stichting Palludara fusie boven opheffing van haar scholen.