Su het ut weest (435)

SNEEK - Deze foto is rond 1950 gemaakt vanaf de Singel richting Hooiblokstraat. Het eerste gedeelte van de Singel vanaf de Gedempte Poortezijlen was toen al gedempt en de rest volgde in 1953.Om ruimte te maken voor het autoverkeer werd het pand links op de foto gesloopt waardoor het huidige pand van de Decorette hoekpand werd. Op de vloeren in de woningen lag destijds geen vaste vloerbedekking maar losse tapijten die wekelijks met een mattenklopper werden uitgeklopt en werden gelucht op de rekken(rakken) rechts. Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties graag op suhetutweest@hotmail.com of 0515426306.