HaFaBra-orkesten Súdwest-Fryslân in openingsconcert Theater Sneek

SNEEK - De HaFaBrawereld in Súdwest-Fryslân pakt, in samenwerking met Cultureel Kwartier Sneek, groot uit bij de opening van het Kwartier met een galaconcert op 27 oktober in het nieuwe Theater Sneek.

De 30 harmonieën, fanfares en brassbands uit Súdwest-Fryslân slaan niet voor het eerst de handen ineen. Ze verenigden zich eerder samen in de Hafabraconcerten op 5 februari 2011 bij de start van de nieuwe gemeente. Destijds werden uit alle verenigingen drie monsterorkesten gevormd die op drie locaties een concert brachten. Alle muzikanten van de dertig muziekverenigingen in de gemeente zijn inmiddels aangeschreven om mee te doen aan dit concert dat geleid wordt door gastdirigent Tijmen Botma. Zij moeten zich individueel opgeven via het inschrijfformulier op de website www.cvksneek.nl/inschrijvenkorpsmuzikanten. Botma is dirigent van het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’. Hij dirigeerde eerder onder meer de Marinierskapel, de Johan Willem Friso Kapel, het Nederlands Koperensemble en het Radio Filharmonisch Blazers Ensemble. De opzet van de gala-avond is anders, vergeleken met de hafabraconcerten van vorig jaar, omdat alles op één podium plaatsvindt. De avond in de schouwburg begint met een optreden van een samengesteld jeugdorkest gedirigeerd door Jeanette Valkema uit Oudega en Tseard Verbeek uit Sneek. Vervolgens treedt een groot samengesteld fanfareorkest op afgewisseld door het uit de harmonieorkesten gevormde houtblazersensemble. De organisatie heeft gekozen voor deze opzet opdat de fluitgroepen niet weggeblazen worden door koperinstrumenten. Het concert sluit af met een grote finale waarbij alle deelnemers op het podium verschijnen. Op het programma van het openingsconcert staan onder meer het Air Poetique van Ted Huggens met daarin een flashmob voor hoornisten, een hoornsolo verzorgd door Petra Botma-Zijlstra, Godspeed van S. Melillo en Heaven and Earth van M. Hamers. Aan het concerten werkt ook een zangsoliste mee.