Dokterswacht in nieuwe auto naar patiënt

SNEEK - Dokterswacht Friesland neemt vandaag acht nieuwe auto’s in gebruik waarmee de artsen de komende vijf jaren de visites voor de acute huisartsenzorg in de provincie gaan verzorgen. Het gaat hierbij om visites aan patiënten die met spoed een huisarts nodig hebben en om medische redenen niet zelf in staat zijn om naar de huisartsenpost te komen.

De nieuwe voertuigen zijn uitgerust met communicatieapparatuur waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met de Meldkamer Noord-Nederland. Hierdoor kan snel hulp worden ingeschakeld, ook als de veiligheid van de hulpverleners in gevaar komt. Tevens kunnen dankzij geavanceerde apparatuur de Dokterswacht en de Meldkamer Noord-Nederland binnenkort elkaars voertuigen volgen. Hierdoor is altijd duidelijk waar de ambulances en de voertuigen van de Dokterswacht zich bevinden en kan ook bij ernstige calamiteiten een beroep worden gedaan op elkaars capaciteit. Dokterswacht Friesland en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân zullen in de toekomst efficiënter en beter met elkaar  samenwerken. Dankzij nieuwe ICT-mogelijkheden zal de Dokterswacht vanuit het callcenter sneller digitaal kunnen communiceren met de visite-auto’s. Met behulp van nieuwe navigatiemogelijkheden kunnen de chauffeur en de dienstdoende huisarts zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Dokterswacht Friesland verleent spoedeisende huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen aan de inwoners van Friesland. Circa 90% van de Friese huisartsen is aangesloten bij de Dokterswacht. De vijf huisartsenposten zijn gevestigd in Dokkum, Drachten, Heerenveen, Sneek en Leeuwarden.