Súdwestfryslân maakt deel uit van Friese 4

Drachten - De gemeenten Smallingerland, Leeuwarden, Heerenveen en Súdwestfryslân gaan onder de naam F4 samenwerken op economisch terrein. Er is een samenwerkingsagenda gemaakt. Eind 2013 moeten er concrete resultaten zijn geboekt. Ook de kandidatuur van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad 2018 is onderdeel van de samenwerking.

Elke F4 gemeente heeft belangrijke projecten in de pijplijn die 'een icoonfunctie vervullen en randvoorwaardelijk zijn voor de Friese (kennis)economi' Zij ondersteunen elkaar bij de realisatie. Provincie, Marketing Fryslân, Fan Fryslân en F4 stellen een marketingplan op voor Fryslân. Dat loopt parallel met het bidbook dat in 2012 wordt opgesteld waarin de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad 2018 vertaalt wordt in een concreet voorstel . De marketing en deze gezamenlijke ambitie voor 2018 zijn nauw met elkaar verweven. Met de provincie wordt in F4 verband de kantorenmarkt en de ontwikkelingen hierin geanalyseerd. Doel is een realistische toekomstvisie. Die is hard nodig. Onlangs kwam De Nederlandsche Bank met de alarmerende analyse dat Nederlandse banken en pensioenfondsen voor 80 miljard euro aan leningen hebben verstrekt. Grote leegstand en dalende prijzen van vastgoed brengen de terugbetaling in gevaar. Ook in Friese gemeenten staan veel kantoorpanden leeg. De provincie wil een Doefonds opstellen om innovaties te versnellen. De F4 denkt dat dit goed te combineren is met de opzet van een revolverend innovatiefonds.