Sociaal Pension eerste OK-Punt

SNEEK - Sociaal Pension Sneek aan de Lemmerweg 53 geldt sinds de afgelopen week als eerste officiële OK-Punt in Sneek. Er is in dit pand 24 uur per dag professionele begeleiding.

Het Ok-Punt is bedoeld als publieke toegankelijke locatie waar je terecht kunt als je slachtoffer of getuige bent van geweld op straat. Bij OK-punten:   vindt de eerste opvang plaats;    kun je je verhaal kwijt;   word je serieus genomen als je om hulp vraagt en    mocht het nodig zijn, verwijzen de mensen van het OK-punt naar de politie of hulpinstanties door. Een OK-punt is te herkennen aan het blauwe, verlichte uithangbord met het OK-logo dat aan de gevel van de locatie hangt. Als het OK-punt geopend is, brandt de lamp. Als de lamp uit is, is het OK-punt gesloten. Met het OK-bord geven locaties het signaal af dat er een einde moet komen aan geweld op straat. Ook dragen de OK-punten bij aan het ombuigen van de cultuur van afzijdigheid naar een cultuur van betrokkenheid in onze samenleving. OK-punten geven een statement af: ‘wij zijn tegen geweld en wij doen er wat aan!’ Een OK-punt is een keurmerk. Om dit keurmerk te verdienen hebben medewerkers van de locaties de OK-training gevolgd. Hierin hebben zij geleerd om te gaan met situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen, hoe een slachtoffer zich kan voelen en hoe iemand, die zich onveilig voelt of met geweld in aanraking is gekomen, het beste kan worden opgevangen. Deze eerste opvang is essentieel voor het verwerkingsproces van de betrokkenen Sociaal Pension Sneek is een woonvoorziening voor dak- en thuisloze mensen die met 24-uurs begeleiding redelijk zelfstandig kunnen wonen. In Sneek krijgen zij begeleiding bij het dagelijks leven (huishouden, geldzaken, post), bij het opbouwen van een sociaal netwerk en naar passende dagbesteding. Het begeleidingsplan vormt de basis voor de begeleiding. Mensen kunnen tijdelijk in het pension wonen en doorstromen naar een eigen woning, al dan niet met Woonondersteuning. Blijvend in het pension wonen kan ook. Iedereen heeft een eigen zit-/slaapkamer met keukenbok, douche en toilet en kan gebruikmaken van de gezamenlijke keuken, leefruimte en was- en droogruimtes. Sociaal Pension Sneek pension biedt plaats aan 24 personen. Daarnaast biedt het pension kortdurende winternoodopvang bij vorst en noodopvang aan alleenstaanden en gezinnen (maximaal 2 kinderen) die op straat terecht zijn gekomen. In de voorziening gelden huisregels. Respect voor medewerkers en medebewoners is regel nummer 1 en onder meer geweld en agressie zijn niet toegestaan.