Campus Speciaal raakt bevolkt

SNEEK - Het scholen- en voorzieningencomplex in de driehoek Simmerdyk, Bredyk en Hemdyk nadert zijn voltooiing.

Vrijdag bezegelen het openbaar onderwijs, Odyssee, kinderopvang, Sisa, en jeugdzorgorganisatie, Tjallingahiem, hun samenwerking. In het nieuwe schooljaar zullen zij gezamenlijk gevestigd zijn op de Campus Speciaal. Odyssee biedt verschillende vormen van speciaal onderwijs en vestigt het Expertisecentrum Passend Onderwijs in het centrum van de Campus. Sisa gaat speciale kinderopvang verzorgen en Tjallingahiem biedt naschoolse dagbehandeling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De Campus herbergt alle voorzieningen die nodig zijn voor het bieden van dagarrangementen voor de verschillende doelgroepen. Er zijn ruimtes voor arbeidstraining, keukens voor het bereiden van maaltijden, sportaccommodaties, therapieruimten, arbeidservaringsplaatsen, vaklokalen, speellokalen en natuurlijk goed toegeruste schoollokalen, allemaal voorzien van digiborden en moderne leermaterialen. Het speciaal basisonderwijs en het Expertisecentrum Passend Onderwijs zijn al sinds het begin van 2012 gevestigd in een deel van het complex. Sisa en het speciaal onderwijs (Conventschool) volgen na de herfstvakantie. Daarna vindt de feestelijke opening van het gebouw plaats en kan de Sneker bevolking kennismaken met de activiteiten van de Campus Speciaal.