Indrukwekkend streekbezoek koningin Beatrix

BALK - Hare Majesteit Koningin Beatrix sprak vrijdagmiddag op het oude stadhuis van Workum over een indrukwekkend streekbezoek. De bevolking liep in Heeg, Woudsend, Balk, Oudemirdum, Koudum, It Heidenskip en Workum massaal uit om haar toe te zwaaien.

Cees Walinga Het was de achtste keer in haar 32 jaar lange regeerperiode dat ze een streekbezoek bracht aan de provincie. Het was de eerste keer dat ze Gaasterland officieel bezocht. ,,En ze was enthousiast", glunderde burgemeester Willem Hoornstra van Gaasterlan Sleat na afloop van een lange dag waarop de koningin flink bijgepraat werd over de streek. En het ging beslist niet over koetjes en kalfjes. Meteen na haar aankomst ´s ochtends om 10.00 uur in Heeg, waar ze een bloemetje kreeg van Anna Wijbenga, ging ze met mensen uit de streek rond de tafel om te praten over herindeling. Dat de organisatie van de fusiegemeente Sudwest Fryslan organisatorisch nog niet staat terwijl het bestuurlijk wel op streek is, kreeg ze te horen van burgemeester Hayo Apotheker. Hoornstra van Gaasterlan Sleat hoopt van die situatie te leren bij de vorming van De Friese Meren. Daar gaat eerste de organisatie samen en volgt pas een jaar later de bestuurlijke samensmelting. Maar wat hebben de burgers baat bij gemeentelijke herindeling. De koningin was wel benieuwd of dergelijke organisaties niet fysiek te afstandelijk worden. In een ronde tafelgesprek konden vertegenwoordigers van bedrijven en dorpen en steden over de huidige praktijk vertellen, maar ook hun hart luchten bij de koningin. Dat Staverse plannen door bezuinigingen van SWF op de tocht staan is frustrerend liet Geeske Visser van PB Stavoren weten. Als de overheid meer van de burger vraagt, moet diezelfde overheid de burgers niet te veel frustreren. De voorgenomen plannen om de milieustraten in Heeg en Koudum te sluiten bleef ook niet onberoerd bij de problemen van de schaalvergroting. Na de uur en een kwartier durende discussie reisde de vorstin toegezwaaid door enkele fanatiekelingen die de enorme regen hadden getrotseerd, door naar Woudsend waar ze groots ingehaald werd. Op salonboot Gaasterland liet ze zich bijpraten over het Friese Meren Project. Dat de uitbreiding van de sluis bij Stavoren geen overbodige luxe is weet ze uit eigen ervaring. Af en toe moet ook de Groene Draeck daar in de rij aansluiten en de beurt afwachten. Aan de Lutsmond werd Beatrix getrakteerd op een groet van skutsjes die de fok streken en kreeg ze een salut van de Schutterij Sloten. Langs de Luts fietsten mensen mee, draaiden filmtoestellen, schoten vakantiegangers kiekjes en zwaaide de koningin enthousiast. Met name ook naar de bewoners van Talma Hiem en de schoolkinderen die zich op de oever opgesteld hadden. Op de wal werd Beatrix welkom geheten door burgemeester Hoornstra en kreeg ze een bloemetje van schaatster Marrit Leenstra. Na een korte wandeling door een haag van mensen kreeg Balk zijn bordesscene. De koningin en Hoornstra verschenen op het bordes van het oude Raadhuis. In Oudemirdum kreeg de koningin een rondleiding op het melkveebedrijf van Lucas en Hanneke Westra, waar dochter Gerbrich de koningin een bloemetje gaf. Aansluitend was er een huiskamergesprek bij de ouders Jan en Anneke Westra. Vervolgens was er een ontvangst in Koudum bij It Sweltsje, kreeg ze een fierljepdemonstratie in It Heidenskip en sloot ze de visite af in Workum.