Su het ut weest (441)

SNEEK - Deze luchtfoto van de Flexa verffabriek aan de Oppenhuizerweg,het huidige parkeerterrein is gemaakt rond 1972.Voor de uitbreiding en nieuwbouw van de fabriek werden naastgelegen woningen onder andere de Zomerrakbuurt aangekocht en gesloopt. Linksonder een klein stukje van het toenmalige Dr. Wumkeshuis en daarnaast wasserij Ozon. Op de achtergrond de wijk het Eiland,toen een combinatie van industrieterrein en woningen. Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. reacties graag op suhetutweest@hotmail.nl of 0515426306.