Bijna 23.000 bezoekers in FSM

SNEEK - Het Fries Scheepvaart Museum telde in 2011 22.626 bezoekers.,,Daarmee benaderden we ons normale jaargemiddelde al weer", laat directeur Meindert Seffinga in het jaarboek waarin hij terugblikt op vorig jaar.

Het jaar waarin op 16 september het vernieuwde museum werd heropend. Dat er een jaar eerder 'slechts' 16.818 bezoekers naar het museum aan het Kleinzand kwamen had alles te maken met de vernieuwbouw en herinrichting toen er onder andere geen groepen konden worden ontvangen. Het aantal digitale bezoekers in 2011 groeide licht. Tijdens de gefaseerde verbouwing is het museum uitgebreid met het kindermuseum en een nieuwe leeszaal ontworpen door PLan74. In vrijwel alle zalen zijn nieuwe vitrines en opstellingen gemaakt. De waardering voor het museum is goed, zo constateert Seffinga na een blik in het gastenboek. ,,Niet alleen het gebouw, maar vooral de presentatie van de voorwerpen, wordt heel positief en soms met superlatieven omschreven. Deze waardering is minstens zo belangrijk als de stijgende bezoekcijfers. Al is de combinatie van beide natuurlijk het mooiste resultaat. We gaan daarom vol verwachting de toekomst tegemoet.” In 2011 organiseerde het FSM vier exposities; 100 jaar Sneeker jachthaven, Gezonken als een baksteen, 125 jaar Friese IJsbond en Oude en Nieuwe Vaarwegen. De laatste expo sloot naadloos aan bij de reünie van zeilende bedrijfsvaartuigen die in het weekend van 22 en 23 juli werd georganiseerd in Sneek en Leeuwarden. In samenwerking met de andere drie provinciale musea is gewerkt aan een eigen publieksonderzoek. Seffinga: ,,De resultaten daarvan zijn in 2011 nog enigszins vertekend, omdat er het grootste deel van het jaar nog werd verbouwd. Nadere analyse van de enquête heeft daarom niet veel zin. Toch is het bemoedigend dat onze bezoekers het museum als geheel waarderen met het rapportcijfer 8. En dat terwijl er in 2011 nog volop verbouwd werd.” Het Fries Scheepvaart Museum telde in 2011 22.626 bezoekers.,,Daarmee benaderden we ons normale jaargemiddelde al weer", laat directeur Meindert Seffinga in het jaarboek 2011.