Su het ut weest (440)

SNEEK - Een mooie foto van de Leeuwarderweg rond 1925, even ter oriëntatie,bij het verkeersbord rechts sla je tegenwoordig af naar de Regenboogstraat. Verkeer was er bijna nog niet en de weilanden begonnen toen direct buiten de stad. Rechts de nieuwbouw van het toenmalige Bonifatius gesticht wat destijds verhuisde van de Oude Koemarkt naar deze plek buiten de stad. De voorgevel van de huidige Bonifatiusschool is bijna niet veranderd, de rest,het huidige woonzorgcentrum Bonifatiushuis is al verschillende malen verbouwd.

Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties graag op suhetutweest@hotmail.com of 051426306