Martini Jongenskoor in vier kerken

SNEEK - Zaterdag zingt een selecte groep uit het Martini Jongenskoor Sneek ter gelegenheid van Tsjerkepaad in een viertal kerken.

De optredens beginnen al om 10.00 uur in de kerk te Witmarsum, om 11.00 uur in Easterein, om 13.00 uur in Wirdum en om 14.00 uur in Joure.