Bevestiging voorgangers Baptisten

SNEEK - In de Baptisten Gemeente Sneek worden zondagmiddag de voorgangers Hijme Tieleman (52) en Wouter Bandstra (30) bevestigd.

Beiden zullen parttime aan het werk gaan in de Baptisten Gemeente. De gemeente is vacant sinds het emeritaat van ds. Karel Gerritsen op 1 maart 2011. Met dit gedeelde voorgangerschap heeft de gemeente de vacature voor 70 procent ingevuld. De feestelijke bevestigings- en intrededienst wordt, vanwege ruimtegebrek in het eigen kerkgebouw aan de Willem Lodewijkstraat, gehouden in de Hemkerk aan de Smidsstraat. De voorgangers worden bevestigd door drs. Teun van der Leer, rector van het Baptisten Seminarium. De samenkomst begint om 15.00 uur.