Lezingen kunsthistoricus Paul Fluttert over ,Rembrandt, Saskia en andere vrouwen’

Lemmer - Hieslum

Op 13 oktober wordt de geboorte van Saskia van Uylenburgh, Rembrandt’s eerste vrouw, herdacht. Zij werd 400 jaar geleden in Leeuwarden geboren. In de aanloop daartoe houdt kunsthistoricus drs. Paul Fluttert uit een tweetal lezingen met als titel ,Rembrandt, Saskia en andere vrouwen’ in Franeker en Sneek. Volgens Fluttert komen vrouwen uit het persoonlijke leven van Rembrandt, zoals Saskia van Uylenburgh, Hendrickje Stoffels en Geertgen Dirksz., in zijn oeuvre relatief weinig voor. ,,Het merendeel van de vrouwen op schilderijen van Rembrandt treft men aan op portretten van echtparen of op portretten van afzonderlijke vrouwen. Alle uit de tijd van Rembrandt zelf. Heel bijzonder zijn de bijna naakte vrouwen uit Bijbelse en mythologische historiën waarbij het nagenoeg zeker is dat Rembrandt's eigen vrouwen niet hebben geposeerd. Of zo ja, onherkenbaar zijn gemaakt vanwege de Nederlandse moraal uit de 17e eeuw. Tot slot heeft Rembrandt veel vrouwen getekend en geëtst’’, vertelt Fluttert. In zijn lezing valt de nadruk op Saskia, maar vooral op de vele andere vrouwen die Rembrandt heeft afgebeeld op schilderijen, op tekeningen en etsen. De lezing in Franeker wordt gehouden in Museum Martena op donderdag 4 oktober 's middags om 14.00 uur. De lezing in Sneek vindt plaats op woensdagavond 10 oktober, 20.00 uur, in het hotel restaurant De Daaldersplaats, Stationstraat 66. Entree: 12 euro. Reserveren graag via imperator@zonnet.nl