BENT samen met Acera

SNEEK - Onder de interne werktitel Operatie Noordkracht gaan BENT accountants & adviseurs, met een vestiging in Sneek, en Acera Accountants & Raadgevers de komende maanden invulling geven aan deze krachtenbundeling.

Het accountantsvak is momenteel sterk in beweging. Specialistisch advies en geavanceerde ICT-toepassingen nemen hierin een steeds belangrijker plaats in. De noodzakelijke koersverandering die beide organisaties reeds hadden ingezet, kan volgens Dennis Huster (BENT) en Gooitzen Boonstra (Acera) sneller en doeltreffender worden voortgezet wanneer de krachten worden gebundeld. Vanuit de visie van continuïteit wil men samen verder bouwen aan een organisatie die adequaat kan blijven inspelen op de veranderende vragen uit de markt. Doel van de krachtenbundeling is om zowel in het huidige economische klimaat als in de toekomst nóg dichter bij de klanten te kunnen staan en hen te ondersteunen. Het behouden van het lokale karakter van de nieuwe organisatie staat hierbij voorop. Na de bundeling telt de nieuwe organisatie zeven vestigingen verspreid over Friesland. De kantoren verstevigen hiermee hun krachtige positie in de noordelijke markt van financiële dienstverlening.