Bewoners Potterzijlflat ongerust

SNEEK - Bewoners van de Potterzijlflat in Sneek zijn ongerust over de plannen van de gemeente om een vaarverbinding door de flat heen te leggen.

Dat bleek gister tijdens een informatieavond van Woningstichting de Wieren met haar huurders van de flat waar over de plannen van de gemeente over Masterplan Waterstad Plus ten tafel kwamen. Bijna alle bewoners waren aanwezig in de kantine van het school gebouw aan het Kaatsland 11. Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân is vorige week besloten dat er een notitie naar de gemeenteraad gaat over de ontwikkeling van het gebied rondom de Potterzijlflat: het ‘Masterplan Waterstad-plus’. In de plannen van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt het water van de Woudvaart doorgetrokken naar de Geeuw. Dit gebeurt door een opening in de Potterzijlflat te maken, waardoor het water dan langs de A7 stroomt. Als gevolg daarvan moeten enkele woningen en bergingen verdwijnen en plaatsmaken voor water en een fietspad. De berichtgeving heeft bij de bewoners voor veel onrust gezorgd. De zorgen gaan vooral over de overlast die er door de werkzaamheden ontstaat. De flatbewoners vinden dat ze met de aanleg van de A7 al genoeg te verduren hebben gehad. Verder zijn ze bang voor schade aan woningen en het verlies van woningen en bergingen. Ook de toekomstige ontsluiting van de flat met een fietsbrug en een brug voor zwaarder verkeer is een punt waar de bewoners zorgen over maken. Directeur Henk Heikema van der Kloet zei tijdens de bijeenkomst dat de Wieren staat voor de belangen van de bewoners. Daarom heeft de Wieren bij de gemeente alvast punten neergelegd waarmee rekening gehouden wordt. De belangrijkste punten zijn dat er gezorgd moet worden voor goede informatie en overleg met de bewoners, beter dan nu waarbij de gemeente eerst de pers heeft geïnformeerd. De bewoners moeten garanties krijgen op het punt van de veiligheid van de Potterzijlflat tijdens en na eventuele werkzaamheden en de bewoners moeten volledig gecompenseerd worden voor verlies aan woonruimte, schade, verhuiskosten en verlies van woongenot. De gemeente moet hier van te voren duidelijkheid over geven. Natuurlijk geldt dat ook voor de schade die de Wieren lijdt door het verlies aan woonruimte. De gemeente Súdwest Fryslân is nu aan zet om er voor te zorgen dat informatie, garanties en compensatie goed geregeld worden. Op de informatiebijeenkomst was de projectleider van de gemeente Súdwest Fryslân aanwezig. Hij vertelde dat het plan niet meer is dan een ruwe schets en een bundeling van verschillende plannen in het gebied rond de A7 en de Lemmerweg. De gemeenteraad moet nu beslissen of er verder gewerkt mag worden aan de plannen of dat ze in de ijskast gezet worden. Als er verder gewerkt kan worden dan moet er nog veel gebeuren. Uitgezocht moet worden of het technisch allemaal kan, wat de kosten zijn en hoe het gefinancierd moet worden. Als alles positief verloopt dan moeten de plannen in 2015 klaar zijn als het aan de gemeente ligt. Eind deze maand is er in de gemeenteraad een discussie over de plannen.