Bedrijven verdacht van fraude met verontreinigde bagger uit havens Sneek

Sneek - Bij de baggerwerkzaamheden in de Schuttevear- en de Tophaven in Sneek is volgens de politie en Wetterskip Fryslân fraude gepleegd met ernstig verontreinigde bagger. De werkzaamheden maakten deel uit van een project van de provincie Fryslân en de gemeente.

Twee mannen - een 59-jarige Fries en een 36-jarige Noord-Hollander - en drie bedrijven worden ervan verdacht ernstig verontreinigde bagger als minder verontreinigd te hebben verhandeld. De mannen en rechtspersonen worden dan ook van valsheid in geschrifte en overtredingen van het Besluit Bodemkwaliteit verdacht. Daarnaast worden ze ervan verdacht een overtreding te hebben gepleegd op grond van de Wet Milieubeheer, voor het afgeven van bagger aan een bedrijf dat deze bagger niet mocht verwerken. Twee rapporten De aanleiding van het onderzoek was een controle door toezichthouders van het waterschap. Zij constateerden dat er twee rapporten bestonden die elk een verschillende kwaliteit beschreven van dezelfde partij bagger. Het Openbaar Ministerie buigt zich nu verder op de zaak.