Hans Koppen gepromoveerd

SNEEK - Geograaf Hans Koppen uit Sneek is aan de Rijks Universiteit gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Het fenomeen van de geografische ervaring'.

De 63-jarige Koppen verdedigde gister zijn dissertatie in het Groningse academiegebouw. Dr. Koppen deed een fenomenologisch onderzoek naar opvattingen van filosofen en geografen over het ervaren van plaats en ruimte. Na een loopbaan in schoolmanagement en bestuur volgde Koppen de Masteropleiding Culturele Geografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hans Koppen publiceert over historische en geografische onderwerpen.