Hoekema en Van de Kolk naar Totaal Lokaal

SNEEK - De onlangs met Gemeente Belangen gebrouilleerde Henk Hoekema uit Koudum en Witmarsummer Ad van de Kolk van Verenigd Links sluiten zich aan bij Totaal Lokaal.

,,Ze gaan samen met Klaas Jan Semplonius inhoud geven aan de lokale politiek via Totaal Lokaal. Zowel Hoekema als Van de Kolk zijn tot de conclusie gekomen dat zij het beste invulling kunnen geven aan hun rol als volksvertegenwoordiger als zij hun krachten bundelen met Totaal Lokaal”, alduis een persbericht van de oppositiepartij. Het bestuur van Verenigd Links, Van de Kolk en Hoekema geven aan dat er tussen hen en Totaal Lokaal nagenoeg geen principiële verschillen bestaan tussen wat zij nastreven binnen de lokale politiek. Van de Kolk blijft lid van Verenigd Links en zal dat geluid ook binnen de fractie van Totaal Lokaal kunnen uitdragen.