Gemeente legt behoud erfgoed vast in nota

SNEEK - De gemeente Súdwest-Fryslân gaat bij het maken van bestemmingsplannen in de toekomst rekening houden met cultuurhistorische waarden. Het college van B&W heeft haar ambities voor het behoud van het cultureel erfgoed vastgelegd in een nieuwe Erfgoednota- en verordening.

Iedereen moet kunnen genieten van de geschiedenis en schoonheid van Súdwest-Fryslân, stelt B&W in een verklaring. Het gebied kent een lange historie, heeft een fraai landschap en bijzondere gebouwen. Het college van burgemeester en wethouders wil dat zo houden. Door een historisch belangrijk gebouw of gebied mee te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen, het te behouden en te gebruiken, hoopt de gemeente dit erfgoed voor de toekomst te bewaren. Eerder is al besloten om ook rekening te houden met objecten van archeologische waarde bij het samenstellen van nieuwe bestemmingsplannen. Het college stelt de gemeenteraad voor om de Erfgoednota en de bijbehorende verordening later dit jaar vast te stellen.