Waterschoon in race prijs

SNEEK - Het project Waterschoon in Sneek is ingezonden voor de waterinnovatieprijs 2012.

Waterschoon is zoals bekend een pilotproject dat zich richt op een doelmatige en duurzame waterketen. Het project is een gezamenlijk initiatief van Wetterskip Fryslân, Woningstichting de Wieren, STOWA, gemeente Súdwest Fryslân en DeSaH bv. Zij hebben een duurzaam en innovatief waterzuiveringssysteem aangelegd in de wijk Noorderhoek in Sneek. Het tweede project dat vanuit Wetterskip Fryslân is ingezonden is een duurzame oplossing voor de wateroverlast bij Midsland aan Zee. ‘Met ons innovatiebeleid werken we themagericht om innovatie en duurzaamheid aan elkaar te verbinden,’ aldus Wietze de Haan, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân. ‘Jaarlijks levert dat mooie resultaten op’. Tijdens de uitwerking van het Duinherstelproject Midden Terschelling heeft Wetterskip Fryslân op basis van veldkennis en hydro-ecologische systeemkennis een betere en duurzamere oplossing voorgedragen en uitgewerkt. Tijdens zware buien heeft deze oplossing zich in de praktijk al ruimschoots bewezen, geen overstroming meer van Midsland aan Zee. De Waterinnovatieprijs 2012 wordt uitgereikt door de Unie van Waterschappen. .