Su het ut weest (452)

SNEEK - Deze foto van de Bolswarderweg is gemaakt rond 1933. De karakteristieke herenhuizen, die allemaal nog bestaan,stonden toen aan de buitenrand van de stad. De wijk Hemdijk is 30 jaar later aangelegd. Veel verkeer was er ook niet terwijl dit toch een gedeelte was van Rijksweg 43 die hierlangs en vervolgens via de Parkstraat,Prins Hendrikkade en de Oppenhuizerweg dwars

door Sneek liep.Midden jaren zeventig werd pas de A7 aangelegd. Rechts de rails van de vroegere tramlijn die vanaf het tramstation naast het Wilhelminapark naar Bolsward liepen. Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties suhetutweest@hotmail.com of 0515426306.