Milieu-straten Heeg en Koudum veilig en schoon

KOUDUM - De milieu-straten in Koudum en Heeg voldoen weer aan de eisen die aan dergelijke voorzieningen gesteld worden.

Bij het afvalstation zijn pas nieuwe vloeistofdichte containers in gebruik genomen. Eerder dit jaar wilde de gemeente Sudwest-Fryslân de milieustraten in beide dorpen sluiten, omdat ze onveilig en niet meer aan de milieu-regels voldeden. Massaal protest uit de Lytse Sudwesthoeke en verzet binnen de gemeenteraad deed wethouder Leo P. Stoel op zijn besluit terugkomen. De afvalperrons zijn veiliger gemaakt met het plaatsen van hekwerken rondom de stortperrons.