Nieuw onderzoek bezuinigingen bibliotheken

IJLST - Er komt een nieuw onderzoek naar de bezuinigingen bij de bibliotheken in Súdwest-Fryslân. De kommisje Boarger en Mienskip had geen goed woord over de kwaliteit en inhoud van het collegevoorstel. Wethouder Wigle Sinnema gaf toe dat het eigenlijk de kwalificatie 'broddelwerk' verdient en dat het college zijn werk over moet doen.

In het haalbaarheidsonderzoek wordt gesteld dat gevreesd moet worden voor de vestigingen in Workum, Makkum, Koudum, IJlst en Witmarsum om een bezuiniging van 400.000 euro te kunnen realiseren. In deze locaties zijn totaal 25 mensen (6 fte) werkzaam. Met de toezegging van de wethouder is voorlopig de dreigende sluiting van deze vijf van de zeven bibliotheken in de gemeente van de baan. De raadsleden lieten weten erg geschrokken te zijn van het stuk en vroegen zich af of het college de grote maatschappelijke impact wel had voorzien. Ter illustratie: directeur Ellen van Albada overhandigde aan de commissie 8000 handtekeningen van inwoners van de gemeente tegen de sluiting de bibliotheken. Volgens de raadsleden zijn er nog voldoende alternatieven en mogelijkheden die kunnen worden onderzocht voordat tot sluiting moet worden besloten.  Het onderzoek wordt waarschijnlijk uitgevoerd door een extern bureau in samenspraak met gemeente en bibliotheekbestuur.