Wijd en Zijd weg in 2013

Lemmer - SNEEK - ,,Om te anticiperen op de voorgenomen fusie van de gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân tot De Friese Meren en om het rendement van de huis-aan-huiskranten te verbeteren, verdwijnt Wijd & Zijd als huis-aan-huiskrant.'' Dit zijn de twee redenen volgens productmanager weekbladen Yvonne Zoer die aanleiding zijn tot het verdwijnen van het weekblad/huis-aan-huiskrant Wijd & Zijd.

  Het verspreidingsgebied van de Wijd & Zijd wordt in het nieuwe jaar verdeeld over Bolswards Nieuwsblad en Sneeker Nieuwsblad. Inwoners van de ‘oude” gemeente Nijefurd die nu Wijd & Zijd ontvangen, ontvangen met ingang van 2 januari Bolswards Nieuwsblad.   Inwoners van de gemeente Gaasterlân-Sleat die nu Wijd & Zijd ontvangen, ontvangen met ingang van 2 januari Sneeker Nieuwsblad. Het verspreidingsgebied van de Wijd & Zijd wordt dus op deze wijze opgedeeld. Het gratis huis-aan-huisblad houdt er dus na 37 jaar mee op. Wijd & Zijd is onderdeel van NDC Mediagroep dat in Friesland tientallen weekbladen uitgeeft. Het weekblad Wijd & Zijd verscheen voor het eerst in 1975 en verscheen in de gehele zuidwesthoek van Friesland. Ruim tien jaar na het verschijnen van het weekblad volgde een ware overnamegolf door geheel Friesland. Het toen nog Friese Pers geheten krantenbedrijf lijfde vele kranten in. Ook De Friese Koerier uit Heerenveen zal niet meer verschijnen per januari 2013.