Goed resultaat voor middelbare scholen Sneek in ‘Dronkers-lijst’

Sneek - De middelbare scholen in Sneek hebben gemiddeld een voldoende gescoord in de ‘Dronkers-lijst’ die door de Volkskrant is gepubliceerd. Deze lijst gemaakt door Jaap Dronkers geeft beoordelingen van het middelbare onderwijs in heel Nederland.

De hoogste score, een 9.5, is voor het vmbo Groen Sneek vmbo basis. Het Magister Alvinus scoorde onder de maat. Het vmbo gt/tl daar behaalde, met een 3, het laagste cijfer.

Beoordeling:

Het cijfer geeft weer over hoeveel kennis en vaardigheden de op het eindexamen geslaagde leerlingen van de scholen beschikken. De cijfers die leerlingen halen op het centraal schriftelijk examen zijn dus de belangrijkste basis van dat oordeel. Daaraan voegt Dronkers de verschillen tussen de cijfers voor school- en centraal examen, en de toegevoegde waarde van de scholen toe als extra bonuspunten. De toegevoegde waarde zet de prestaties van leerlingen af tegen het advies dat zij kregen van de basisschool.

Alle cijfers:

Groen Sneek – vmbo basis: 9.50 Groen Sneek – vmbo gt/tl: 5.00 Groen Sneek – vmbo kader: 8.50 CSG Bogerman – havo: 7.00 CSG Bogerman – vwo: 7.00 CSG Bogerman – vmbo basis: 6.00 CSG Bogerman – vmbo gt/tl: 6.00 CSG Bogerman – vmbo kader: 5.00 Magister Alvinus – havo: 7.50 Magister Alvinus - vwo: 7.50 Magister Alvinus – vmbo basis: 6.50 Magister Alvinus – vmbo gt/tl: 3.00 Magister Alvinus – vmbo kader: 7.00

Hele overzicht:

Klik hier voor het hele overzicht.