Su het ut weest (457)

Lemmer - SNEEK Deze foto van de wekelijkse veemarkt op het Martiniplein is gemaakt rond 1905.De dieren werden veelal per schip aangevoerd en gelost op verschillende kades in de stad. Vandaar werden de dieren lopend vervoerd door de stad naar de veemarkt. Deze veemarkt was belangrijk voor Sneek,er werd veel handel gedaan en dat gaf extra inkomsten voor de stad en de omliggende cafés. Van het Martiniplein verhuisde de veemarkt naar het huidige veemarktterrein, hier werd in 1992 de laatste wekelijkse veemarkt gehouden. Op 13 november word er door de VHS e.o. in de Schuttersheuvel een thema avond gehouden over de geschiedenis van het Martiniplein.

Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties op suhetutweest@hotmail.com of 0515426306.