Nieuw fietspad tussen Jutrijp en Sneek

HOMMERTS - In dorpshuis Oan It Far in Hommerts presenteert de provincie Fryslân haar nieuwe plannen voor een nieuwe fietsroute tussen Jutrijp en Sneek. Op 26 november is er voor alle belangstellenden de gelegenheid de plannen in te zien en vragen te stellen.

Visie Sneek-Woudsend Niet alleen een nieuw fietspad tussen Jutrijp en Sneek maar de aansluiting naar IJlst doormiddel van een ovonde hoort bij de plannen van de provincie. De uitvoering zou moeten starten rond juni 2013, hoelang het gaat duren is nog niet bekend. Verbeteren bebouwde kom Jutrijp Twee jaar geleden vonden herinrichting van de provinciale weg in Hommerts plaats, net als de herinrichting van de parallelweg in Jutrijp / Hommerts. In vervolg hierop wordt ook de doorgaande hoofdrijbaan door Jutrijp opnieuw geasfalteerd. Ook het kruispunt Grevinnewei wordt aangepast. Dit gaat geen rotonde worden zoals in Hommerts het geval was. Aanpassen parallelweg tussen Sneek en Jutrijp Op de huidige parallelweg tussen Jutrijp en Sneek rijden de fietsers nu tussen het landbouw-verkeer. Ondanks dat dit nog niet tot ongevallen en incidenten heeft geleid is het niet veilig genoeg. Daarom is de provincie van plan om van de parallelweg een landbouwpad te maken. Daar mag dan alleen nog landbouwverkeer overheen rijden. Tussen de provinciale weg en het landbouwpad is ruimte om een nieuw vrijliggend fietspad aan te leggen. Hiermee willen ze bereiken dat de fietsers tussen Jutrijp en Sneek niet meer tussen het landbouwverkeer hoeven te fietsen. Vooral schooljeugd vanuit Lemmer, Hommerts en Jutrijp heeft hier last van. Aansluiting IJlst Door de nieuwe rondweg om Sneek (A7) maakt het verkeer uit IJlst veel meer gebruik van de aansluiting op de provinciale weg N354. Om het huidige kruispunt veiliger te maken wil de provincie een ovonde aanleggen. Zodat het doorgaande verkeer vanaf Sneek en Jutrijp nog wel vlot door kan rijden, maar wel afremt. Het verkeer vanaf IJlst kan dan beter de weg oprijden, omdat het doorgaande verkeer langzamer rijdt. Ovonde Inloopavond Tijdens deze avond mag u vrij in- en uitlopen. De voorlopige ontwerpen liggen dan ter inzage op tafel. Betrokken medewerkers van de provincie staan klaar om uw vragen te beantwoorden en nemen uw suggesties waar mogelijk mee. De inloopavond is van 19:00 tot 21:00 Dorpshuis Oan It Far in de Hommerts