Bijzondere ouderavond op Nordwin College

SNEEK - Op het Nordwin College in Sneek vond afgelopen week wel een hele bijzondere ouderavond plaats.  De ouderavond die zowel voor ouders als voor leerlingen was stond in het teken van ‘help mij mijn ouders opvoeden’, de organisatie was in handen van Cedin en het VMBO-groen zelf.

Regels bij anderen Presentator Hans Christiaanse maakte er een interactief gebeuren van waarbij ouders, leerlingen en ook docenten filmpjes kregen te zien over opvoedkundige vragen. Ook werd er aan de hand van stellingen een discussie gevoerd in tafelgroepjes die na de pauze werden gemengd zodat ouders de gelegenheid kregen om met andere kinderen en ouders over bijvoorbeeld regels thuis te praten. Andere onderwerpen waren bijvoorbeeld regels en grenzen, internetgebruik, de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, zakgeld en internetpesten. Sketch door leerlingen Verder werd er een sketch opgevoerd door de leerlingen zelf waarmee werd duidelijk gemaakt dat ouders altijd met hun puber in contact moeten blijven.  Tenslotte waren er ook informatie stands van de gemeente Súdwest Fryslan, GGD, CJG en schoolmaatschappelijk werk waar ouders en leerlingen terecht konden voor informatie. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde en informatieve avond.