Dammers IJDC nipt onderuit tegen Balk

IJLST - Promovendus IJDC in  IJlst moest maandagavond een nipte nederlaag incasseren tegen de bezoekende Damclub Lyts Begjin uit Balk. Het werd 10-12.

Uitslagen: Sjouke Fijlstra – Siep Altena 0-2; J. Hoomans – Siep Berkepas 1-1; J. Heeringa – Jaap Hoekstra 1-; B. Bouma – Stoffel Boersma 2-0; P. de Boer – Hielke Visser 0-2; S. Bruinsma – Sibble Brandenburg 0-2; J. Zijlstra – Cor van der Goot 1-1; S. Heeringa – Johannes Smits 1-1; W. v.d. Zee – Jan Folkerts 1-1; H. v.d. Kooi – Feike de Jong 2-0; J. Muizelaar – Wim Hospes 1-1.