EZ vindt Fryslân voorbeeld voor handhaving natuur

LEEUWARDEN - Het ministerie van Economische Zaken heeft Fryslân 20.000 euro subsidie toegezegd voor de Toezichtkring Natuurhandhaving.

Dat is een samenwerkingsverband van Friese handhavers. Voor het ministerie is het een schoolvoorbeeld om de uitvoering van de natuurwetgeving te verbeteren. EZ wil de manier waarop de Friese organisaties samenwerken als pilot gebruiken voor de rest van Nederland. De Toezichtkring bestaat al sinds 2003. In de kring zitten diverse handhavers. Regiopolitie Fryslân neemt deel, evenals Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. Ook Natuurmonumenten en Sportvisserij Fryslân doen er in mee. Datzelfde geldt voor de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de provincie Fryslân. Zij controleren gezamenlijk de naleving van de natuurwetgeving. Door die samenwerking kunnen ze misdrijven als roofvogelvervolging, visstroperij en illegale bomenkap effectiever aanpakken. Dat leidt tot goede resultaten. Afgelopen jaar konden twee mensen aangehouden worden wegens het doden van een roofvogel. De zogenaamde tasvisserij, waarbij levende vissen in plastic zakken worden vervoerd, bestaat al nagenoeg niet meer in Fryslân. Het voortbestaan van de Toezichtkring is niet vanzelfsprekend. Nieuwe regelgeving, reorganisaties en bezuinigingen zetten de samenwerking onder druk. Ook de komst van de regionale uitvoeringsdienst FUMO heeft invloed op de samenwerking. Daarom start de Friese Milieu Federatie op verzoek van de Toezichtkring met de Borging Groene Handhaving. Dat project beoogt een verdere intensivering van de samenwerking. Ook willen de partijen beter laten zien wat de Toezichtkring doet door meer te communiceren. In februari 2013 willen ze een convenant ondertekenen waarin zij die intentie bekrachtigen.