Zeven monumenten oud-Wymbritseradiel in handen Monumentenstichting

BOLSWARD - De Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân heeft maandag 24 december zeven monumenten in de vroegere gemeente Wymbritseradiel aan haar bezit toegevoegd.

Voor het symbolische bedrag van 1 euro verwisselenden de klokkenstoelen van Yndijk, Smallebrugge en Ypecolsga en de kerktorens te IJlst, Folsgare, Gauw en Nijland van eigenaar. Onder toeziend oog van notaris Edwin Troost tekenden voorzitter Hans Boekhoven uit Workum en secretaris Rein Boersma uit Schettens de overdrachtsakten. Namens de gemeente, die het notariskantoor had gemachtigd, werd de akte getekend door Jeannette van der Pas-Brattinga. Door de uitbreiding met deze zeven monumenten bezit de stichting thans 22 monumenten in de gemeente, waaronder de Broerekerk te Bolsward en de korenmolen te Witmarsum. Ook de Amerikaanse windmolen onder Jousterp bij Tjerkwerd, die momenteel voor een bedrag van circa 60.000 euro wordt gerestaureerd, behoort tot het eigendom van de Stichting. ,,Met 22 monumenten is de stichting een aangewezen organisatie geworden, waardoor er meer subsidiemogelijkheden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de provincie Fryslân zijn,'' aldus voorzitter Boekhoven.