Particulier natuurgebied aan Oudvaart bij Goenga

GOENGA - Aan de Oudvaart bij Goenga wordt 9 hectare particulier natuurgebied gerealiseerd.

Initiatiefnemer is P. Naeye uit Goenga. Hij heeft agrarische percelen aan de vaart in eigendom en wil de landerijen veranderen in natuurgbied. Verder wil hij de sloot tussen zijn woning en de Sneker Oudvaart opwaarderen als vaarverbinding. Het college van Sudwest-Fryslân is positief over de plannen. Naeye wil het gebied aantrekkelijk maken voor weidevogels met een plas-drasgebied en paai plekken voor vissen. De oevers van de Oudvaart worden ook meteen verstevigd. Het is aan de raad om in te stemmen met de plannen. Hiervoor is een wijziging van de bestemming agrarisch gebied nodig.