IVN Súdwesthoeke bestaat 25 jaar

Lemmer - BALK - In 2014 is het 25 jaar geleden dat in Balk de IVN afdeling Gaasterland werd opgericht. Na een fusie met de IVN afdelingen Workum en Sneek is de naam veranderd in IVN afdeling Súdwesthoeke. Wij willen dit jubileum vieren door mensen met 25 activiteiten het hele jaar door mee te nemen de natuur in. Activiteiten zoals excursies, workshops en korte cursussen, voor jong en oud.

De oudste rechtsvoorganger van het IVN, de Bond tegen Verontreiniging van Stad en Land, is als burgerinitiatief opgericht in 1938. In 1948 wordt dit de Bond voor Natuurbeschermingswachten. Vanaf 1960 wordt de naam IVN gebruikt: Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. Het IVN bestaat uit een vereniging van vrijwilligers en daarnaast een beroepsorganisatie die de aandacht en de waardering van mensen voor natuur en milieu wil vergroten. De landelijke vereniging IVN kent 170 plaatselijke afdelingen, die samen 20.000 leden hebben. In Fryslân zijn er zeven afdelingen. Pijlers onder de IVN afdeling Súdwesthoeke zijn de werkgroepen, waar ieder lid zich bij aan kan aansluiten. Zo zijn er werkgroepen Vlinders, Vogels, Wilde planten, Heemtuin, Sneek, Jeugd en Gaasterlandse Natuurweek. Alle werkgroepen hebben een coördinator en werken los van het afdelingsbestuur. Twee keer per jaar vergaderen de coördinatoren en het bestuur samen. De afdeling kent een eigen informatieblad, Thachsa, dat twee keer per jaar verschijnt. De Vereniging IVN kent een Cursushuis, dat de afdelingen ondersteunt met het organiseren van korte cursussen. Zo organiseert de IVN Súdwesthoeke in het jubileumjaar 2014 een roofvogelcursus, groencursus, dagvlindercursus, grassencursus en paddenstoelencursus en cursussen herbarium maken en papierscheppen. Voor natuurgidsen bestaat binnen de Vereniging IVN een aparte opleiding: de IVN-Natuurgidsencursus. In Gaasterland is de afdeling indertijd gestart met een IVN-Natuurgidsencursus. Achttien deelnemers mochten na de cursus het diploma IVN-gids in ontvangst nemen. [FOTO] In de loop der jaren zijn er nog twee IVN-Natuurgidsencursussen geweest. In september 2014 gaat er in Sneek weer een IVN-natuurgidsencursus van start. Mocht u of een kennis, familie e.d. daar belangstelling voor hebben, dan kunt u daar nu al contact over opnemen. Er kunnen maximaal 25 cursisten mee doen aan deze cursus, die 1½ jaar duurt. Wat moet u daarvoor doen? U heeft één avond in de 2 weken cursus met daarnaast huiswerk; regelmatig gaat u op zaterdag de natuur in. In de loop van de cursus komt daar nog een onderzoek bij in uw ‘adoptieterrein'; u sluit de cursus af met het maken van een eindverslag. U krijgt daarvoor een gedegen opleiding als natuurgids terug en u heeft na afloop van de cursus een behoorlijk inzicht in en kennis van het reilen en zeilen in de natuur. Wanneer u slaagt voor de cursus ontvangt u het IVN-Natuurgidsendiploma. Contact adres voor de IVN-Natuurgidsencursus: g.hijlkema3@kpnplanet.nl of 06-22439266. Het volledige programma van de activiteiten in het jubileumjaar 2014 is te vinden op www.ivnsudwesthoeke.nl Op de foto de eerste IVN-natuurgidsen van de afdeling tijdens een weekend op Schiermonnikoog. Van beneden naar boven en van links naar rechts: Gosse Haga (docent), Elly Barnhorn, Nelly Akkerman, Theo v.d. Made (docent), Sytse Bouwhuis, Kees Portena, Akkie v.d. Made, Geartsje van Dijk, Ria de Vries, Annie Romkes (geen gids), Jur v.d. Veen, Aukje Tabak, Jelmer Wijma, Durk Postma, Goasse Hylkema, Bart Buma, Henk Luijckx, Rinnert Foekema.