ChristenUnie heeft visie voor burgerkracht

BOLSWARD - Met de presentatie van de kandidaten en het programma "What would Jesus do? (WWJD)" heeft de ChristenUnie de campagne geopend.

Geartsje Horjus, tweede op de lijst en docente Nederlands, zet haar de komende raadsperiode in voor het sociaal domein. Doordat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg en passend onderwijs ziet de ChristenUnie deze enorme stap als grootste uitdaging voor de raad. "Een gezonde visie met inzet van burgerkracht is voor de zorg voor onze jeugd van groot belang. De ChristenUnie wil naar gebiedsgerichte aanpak via de centra voor Jeugd en Gezin". Bertus van der Werff, derde van de lijst en eigenaar van Bouw Nederland adviesbureau, maakt zich sterk voor 'meitinkende' bestuurders en ambtenaren. 'Regels zijn er om duidelijkheid te scheppen'. Te vaak komt het voor dat burgers tegen een 'nee' aanlopen, terwijl er met de menselijke maat en draagvlak in de omgeving meer mogelijk is. Dat creëert werk en maakt het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid mogelijk. Het programma met de subtitel 'geef geloof een stem' richt zich verder op het opnieuw bespreekbaar maken van de zondagsopeningen van winkels. ,,We willen anderen onze mening niet opleggen; echter het economisch belang van grote winkeliers mag de kleine ook niet overtroeven", zegt Gert Schouwstra, vierde op de lijst en adviseur bij waterbouwkundige werken. Hij stelt vast, dat 'de druk op de kleine winkelier in de centra van Bolsward en Sneek door de huidige ruime openstelling is toegenomen'. Handhaving op het niet schenken van alcohol aan jongeren, het terugdringen van drugsgebruik en mensenhandel in de geliberaliseerde prostitutie zijn verder onderwerpen waar de ChristenUnie haar sterk voor wil maken. Uitstapprogramma's voor hen, die hulp nodig hebben horen daarbij. De ChristenUnie wil met visie betrouwbaar burgerkracht ontwikkelen.