Drie nieuwe woningen in Heeg

Lemmer -

HEEG - Aan de Túnstrjitte in Heeg is een plan ontwikkeld voor  de bouw van een vrijstaande woning en een twee onder één kap woning. De vrijstaande woning mag gezien worden vanaf de Túnstrjitte. Het huis wordt daarom in het verlengde van deze straat geplaatst. De vrijstaande woning met de daarbij behorende berging wordt aan de oostzijde van de kavel gesitueerd. Dit zorgt ervoor dat de bestaande beplanting aan de westzijde van de kavel gehandhaafd kan worden, hetgeen gewenst is vanwege de functie van het terrein als foerageergebied voor vleermuizen. De dubbele woning is met name bedoeld voor starters op de woningmarkt. De woningen zijn ontworpen door Haarsma architectenburo C.V. Bouwer wordt bouwbedrijf Vellinga.