In bres chronisch zieken en gehandicapten

SNEEK - ,,Chronisch zieken en gehandicapten mogen niet de dupe worden van het drastische bezuinigingsbeleid van het kabinet". Dat stellen de ChristenUnie en het CDA Súdwest-Fryslân.

Uilkje Attema (CDA) en Lieuwe van der Pol(ChristenUnie) constateren, dat de gemeente te weinig geld reserveert voor de kosten van chronisch zieken en mensen met een beperking. Zij bevragen daarom het college op dit punt in de raadsvergadering van morgen Het rijk bezuinigt op de compensatieregelingen voor meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Het geld dat overblijft voor deze groep gaat naar de gemeenten. ,,Nu krijgen ook de mensen met middeninkomens nog een compensatie voor onevenredige kosten die ze maken als gevolg van een chronische ziekte of beperking. Als de gemeenten de nieuwe regeling gaan uitvoeren, kunnen de middeninkomens daar straks naar fluiten. Het CDA verwacht dat deze plannen van het kabinet gaan leiden tot grote uitvoeringsproblemen," zegt Uilkje Attema. Lieuwe van der Pol stelt verder: ,,Gemeenten moeten dit geld ook echt reserveren voor de mensen waar het voor bedoeld is. De eerder verkregen antwoorden van het college hebben ons op dit punt nog niet gerust gesteld. Ook mensen met een inkomen tot het modale inkomen kregen voorheen deze compensatie". ,,Er is al zoveel minder geld beschikbaar voor chronisch zieken en gehandicapten dat hier echt geen euro meer van af kan", aldus Uilkje Attema van het CDA. ,,Wij vinden het belangrijk dat het geld terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Wanneer je chronisch ziek of beperkt bent en van een minimum of modaal inkomen moet leven heb je een compensatieregeling echt nodig om rond te komen. Door het CDA gestelde vragen hebben nog niet tot een tevreden antwoord geleid" Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) moeten gemeenten duidelijk maken hoe ze om willen gaan met het compenseren van de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. De komende jaren krijgen gemeenten hier geld voor. Het bedrag dat gemeenten krijgen loopt op tot ruim twee honderd miljoen in 2017. Gemeenten ontvangen dit extra budget als verhoging op het WMO-budget. In totaal wordt er door het rijk zes honderd miljoen bezuinigd op de compensatieregelingen. Het resterende budget wordt aan de gemeenten overgedragen.