Su het ut weest (522)

Lemmer - SNEEK Deze foto van de Kerkgracht en het Bolwerk is gemaakt rond 1900. Het Bolwerk is het laatste zichtbare stukje van de voormalige verdedigingswallen van Sneek. In het midden de theekoepel in de tuin van Dr. Bouma, verdwenen na de bouw van het Gereformeerd Verpleeghuis, tegenwoordig de bibliotheek. Daarnaast de Noorderkerk en de Openbare Bolwerkschool tegenwoordig onderdeel van het Cultureel Kwartier.

Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties op suhetutweest@hotmail.com of 0515426306.