Raad Littenseradiel geïnstalleerd

WOMMELS - De nieuwe gemeenteraad van Littenseradiel is gisteravond geïnstalleerd.

In de korte raadsvergadering legden de vijftien nieuwe raadsleden de eed of de belofte af. Burgemeester Johanneke Liemburg hield een toespraak waarin ze de hoop in uitsprak dat de sfeer in de komende periode even goed zal zijn als in de laatste. ,,De beste garantie daarvoor is: respect en interesse voor elkaar en voor de gemeenschap die wij mogen besturen.” Nu de nieuwe raad is geïnstalleerd, is het wachten op de collegevorming. Grootste partij SAM Littenseradiel heeft daarin het initiatief genomen door informateur Marian Jager-Wöltgens aan te stellen. De nieuwe gemeenteraad bestaat uit de volgende vijftien raadsleden: 1. Marja Reijndorp (SAM Littenseradiel) 2. Pim Astro (SAM Littenseradiel) 3.  Berber Eppenga-Fokkema (SAM Littenseradiel) 4. Jan Jaap Pijlman (SAM Littenseradiel) 5.  Thomas van Dijk (SAM Littenseradiel) 6.  Gosse Hiemstra (CDA) 7. Ultsje Wiersma (CDA) 8.  Aukje Dijkstra-Boersma (CDA) 9. Auke Talsma (CDA) 10. Welmoed van der Werf-Talsma (FNP) 11. Teake Posthuma (FNP) 12. Hinke Roorda (FNP) 13. Pyt Bakker (FNP) 14. Mark van der Meer-de Man (VVD) 15.  Robin Osinga (VVD).