Gezond Verstand Middagen

Lemmer - De Gezond Verstand Avonden (GVA) en – Middagen, (GVM) zijn een initiatief van de  stichting GVA, opgericht door Anneke Bleeker uit Bergen. De stichting wil een vooraanstaande rol vervullen waar het gaat om de verspreiding van informatie over het bereiken van een goede gezondheid, een gezonde economie, eerlijk en kwalitatief goed voedsel en alle gebieden die hieraan gelieerd zijn één en ander in de ruimste zin van het woord. 

SNEEK - Dr. Frits van der Blom, voormalig huisarts en homeopaat, geeft zondag 30 maart 14.00 uur in de Parkflat in Sneek een lezing over ‘Medische illusie en kanker op een dood spoor’. Dat gebeurt tijdens de Gezond Verstand Middag, op poten gezet door Simone Knol en Geertrui Potveer uit Sneek en Barbera Smit uit Heeg. Ze organiseren sinds kort elke laatste zondag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) een GVM in de Parkflat in Sneek. Landelijk zijn er meer dan 60 locaties actief en er is een grote groep sprekers met een diversiteit aan onderwerpen: wat kan ik nu nog wel en wat niet eten, is straling wel of niet  schadelijk en wat kan ik er zelf aan doen, wat is bijvoorbeeld een ziekte als kanker eigenlijk en is het wel een ziekte? Artsen die achter andere waarheden komen, die ons niet worden verteld in de media en auteurs die over hun boeken vertellen. Het zijn gezellige en vooral inspirerende middagen waarvan wordt gezegd  “waarom weten wij dit niet, dit moet toch iedereen weten?”. Kijk voor de agenda en aanmeldingen op www.gezondverstandavonden.nl of meld je aan bij Barbera Smit 0515-442 989 of info@barberasmit.nl